X Close
      หน้าแรก          สินค้า         วิธีชำระ เงิน         ติดต่อ เรา        เกี่ยวกับ เรา        เว็บบอร์ด
Puff & Pie Promotion

Puff & Pie ขนมกล่องการบินไทย

โปรโมชั่นพิเศษ เดือนเมษายน 2563
สั่ง 100 กล่อง ส่งฟรี (ในเขตกรุงเทพชั้นใน)

Puff & Pie Snack Box Delivery เบเกอรี่แสนอร่อย จากครัวการบินไทย
บริการจัดส่งชุดอาหารว่าง, อาหารกล่อง, snack box, coffee break
สำหรับงานเลี้ยง งานประชุม อบรมสัมมนา งานบุญ งานศพ


ชุดที่
รายละเอียด snack boxes
1
ราคา 39 บาท ประกอบด้วย ขนม 1 ชิ้น ( A ) + น้ำผลไม้ 1 ถ้วย puff and pie (พัฟ แอนด์ พาย )
2
ราคา 45 บาท ประกอบด้วย ขนม 1 ชิ้น ( B ) + น้ำผลไม้ 1 ถ้วย puff and pie (พัฟ แอนด์ พาย )
3
ราคา 50 บาท ประกอบด้วย ขนม 1 ชิ้น ( C ) + น้ำผลไม้ 1 ถ้วย puff and pie (พัฟ แอนด์ พาย )
4
ราคา 65 บาท ประกอบด้วย ขนม 2 ชิ้น ( A + B ) + น้ำผลไม้ 1 ถ้วย puff and pie (พัฟ แอนด์ พาย )
5
ราคา 70 บาท ประกอบด้วย ขนม 2 ชิ้น ( A + C ) + น้ำผลไม้ 1 ถ้วย puff and pie (พัฟ แอนด์ พาย )
6
ราคา 75 บาท ประกอบด้วย ขนม 2 ชิ้น ( B + C ) + น้ำผลไม้ 1 ถ้วย puff and pie, พัฟ แอนด์ พาย


สอบถามเพิ่มเติม/สั่งสินค้า
โทร: 02-235-8684-5 (เวลาทำการ 07.30 - 19.00)
โทร. 085-0622244, 081-7219281 (นอกเวลาทำการ)
Fax: 02-235-8680
Email: puffandpie@yahoo.com

Line ID : @puffpiePuff, Pie, Cake, Bakery, Pasty, ขนม ที่มีชื่อเสียงของการบินไทย ผลิตจากครัวการบินไทย ใหม่ สด ทุกวัน ทุกชิ้นตามมาตรฐานของการบินไทย จัดเป็นอาหารกล่อง, Snack box, Coffee Break ใช้ในงานต่างๆ ได้ งานประชุม สัมมนา งานสวดอภิธรรม งาน มงคลต่างๆ ติดต่อสั่งได้ตลอด 24 ชั่วโมง Puff & Pie Snack box


Puff and Pie


Copyright ? 2018 Puff & Pie All Rights Reserved.